Biografia

Marta Horníková
Marta Horníková, akademická maliarka , narodená 15.5.1953 v Šuranoch v okrese Nové Zámky. V rokoch 1970 – 1974 študovala na pedagogickej fakulte v Nitre odbor Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. V období rokov 1978 až 1984 absolvovala štúdium na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení komornej maľby u doc. J.Kresilu, Doc. E.Antalovej, Doc. F.Stoklasu a Doc. E.Lehotskej. Venuje sa komornej tvorbe v rozsahu: olejomaľba, acrylomaľba, akvarel, pastel, grafika, kresba a komorná plastika. Pedagogicky pôsobí na ZUŠ Daliborovo nám....

Portfólio