Kolektívne výstavy:
V rokoch 1984-1988 účasť na kolektívnych výstavách v Trenčíne, Modre, Trnave, Komárne, Žiline, Šuranoch, Komjaticiach.

1986 – II. Trienále akvarelu – Lučenec
1987 – Salón mladých, Bratislava
1988 – človek našej doby, Bratislava
1995 – V. Trienále akvarelu Lučenec
1998 – VI. Trienále akvarelu, Lučenec
1999 – Salón kresby, Žilina
2001 – VII. Trienále akvarelu, Lučenec

Samostatné výstavy:
1988 – Absolventské štipendium, Dielo SFVU, Bratislava – Galéria mladých
1988 – Marta Horníková – E.Sándorová (pastel-grafika), Dárnica, Bratislava
1990 – Marta Horníková – Ján Kelemen (výber z tvorby), Galéria umenia Nové Zámky
1992 – Marta Horníková (Maľba), Naďa Ruppeldtová (šperk), Divadelný klub central passage , Bratislava
1993 – Marta Horníková (tvorba), Žitnoostrovské múzeum, Dunajská streda
1995 – Marta Horníková (výber z tvorby), Galéria Café Panská, Bratislava
1999 – Marta Horníková, Stanislav Harangozó, Ján Kelemeu – Reminiscencie, Nitrianska galéria, Nitra
2000 – AB-OVÓ (od prvopočiatku), Café galéria Panská, Bratislava
2000 – Marta Horníková (výber z tvorby), Brasseria, Parlamentka, Bratislava
2002 – Marta Horníková (De profundis, Z hlbín duše), Caffé galéria Proxa, Nitra
2003 – Marta Horníková – Monde, Brasseria, Parlamentka, Bratislava
2003 – Marta Horníková – ANEKUMENA (neobývaná časť sveta), Nitrianska galéria, Nitra
2004 – Marta Horníková – DIAMONION (stav duše), Caffe Libresso, Bratislavský hrad (15.9. – 10.10 2004)
2005 – Marta Horníková – METAMORFÓZY Prezidenský Palác
2009 – Marta Horníková – Mia Szaz – RETRO – Hotel Empire, Trnava
2011 – Marta Horníková – Figúra ako znak, Pálfiho palác, Zámocká 47, Bratislava
2011 – Marta Horníková – Spev vĺn, ambasáda japonského veľvyslanectva v Bratislave
2013 – Marta Horníková – MIMÉZA, Oľga Art Galery, Koreničova 14, Bratislava
2015 – Marta Horníková    / výber z tvorby,VELKEER/MCXIII/ Svätého Kelemena 929, Perešek, Veľký Kýr

 

 

 

Účasť na kolektívnych výstavách v zahraničí:
Nemecko – Halle
Salgotarian, Gyor – Maďarsko
Praha – Česká republika

Zastúpenie na galérijných zbierkach:
Trnava – Galéria J.Koniarika
Nitra – Nitrianska galéria
Nové Zámky – Galéria Umenia
Trenčín – Galéria M.A.Bazovského
Lučenec – Novohradská galéria

Zastúpenie v súkromných galerijných zbierkach:
Spolková republika Nemecko
Rakúsko
Česká republika
Slovenská republika