Marta Horníková

Marta Horníková, akademická maliarka , narodená 15.5.1953 v Šuranoch v okrese Nové Zámky. V rokoch 1970 – 1974 študovala na pedagogickej fakulte v Nitre odbor Slovenský jazyk a Výtvarná výchova. V období rokov 1978 až 1984 absolvovala štúdium na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení komornej maľby u doc. J.Kresilu, Doc. E.Antalovej, Doc. F.Stoklasu a Doc. E.Lehotskej. Venuje sa komornej tvorbe v rozsahu: olejomaľba, acrylomaľba, akvarel, pastel, grafika, kresba a komorná plastika. Pedagogicky pôsobí na ZUŠ Daliborovo nám. 2 v Bratislave, ale trvalým bydliskom sú pre autorku stále Komjatice, ktoré s jej domovom a kde tvorí.

Tvorba M. Horníkovej:
Martu Horníkovú fascinujú a očarúvajú staré civilizácie a kultúry. Gestickú maľbu a informel, abstraktný expresionizmus vedome pretavuje vo svojom emocionálnom vyjadrení. Senzitívnosť autorky je médiom vstupu do sfér, v ktorých tlmočí osobnú výtvarnú výpoveď. Originálne formy, vychádzajúce z kresebne čistých línií prežitej reality, či už sú to figurálne kompozície (Objatie11. olej), sú nositeľmi dôležitej významovosti neopakovateľných situácií životných momentov. Konkrétno obsiahnuté v hranici abstrakcie prechádza protuberanciou do nových kvalít. Stiesnenosť maliarskych plátien je u autorky nabitá veľkosťou maliarskych gest až tak, že presahuje priestor vnímaný a prechádza za hranicu daného, väčšieho rozmeru, v ktorom preciťujeme priestor zrakom nevidený, ale vnímaný.
Originálna farebnosť, objavné formy v technike zvýraznenia diela, sú prostredníkom prieniku do ducha autorky. Farebnosť diel umocňuje harmonický zákon stavby artefaktu. Pastózna viacvrstvovosť a lazurované prieniky, sú nositeľmi významových vzťahových interpretácií sveta autorky – minulosti, súčasnosti a budúcnosti.

PhDr. Marta Hučková

 

Ceny a štipendiá:
I. cena – celoštátne kolo ŠUOČ Praha – 1984
III. miesto – Cena za maľbu, Trenčín – 1988
Cena VŠVU za maľbu – 1984
Fullovo štipendium 1986