Rozmery diela: 41,5 x 50,5

Rok vytvorenia: 2008

Zádumčivá